Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 10. maijs - Strasbūra

6. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Aizsardzība pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (kodificēta redakcija) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0257/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0206).


6.2. Aizsardzība pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (kodificēta redakcija) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0256/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0207).


6.3. ES un Libērijas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Libērijas Republiku un tā īstenošanas protokolu [2015/0224(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0208).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma un tā īstenošanas protokola noslēgšanai.


6.4. ES un Mauritānijas partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar kuru uz četriem gadiem nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0147/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0209).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


6.5. Sadarbības nolīgums ar Koreju civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Sadarbības nolīguma noslēgšanu civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses [2015/0265(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0210).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.6. Jauni teritoriālās attīstības instrumenti 2014.–2020. gada kohēzijas politikā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par jauniem teritoriālās attīstības instrumentiem 2014.–2020. gada kohēzijas politikā — integrēti teritoriālie ieguldījumi un sabiedrības virzīta vietējā attīstība [2015/2224(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Ruža Tomašić (A8-0032/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0211).


6.7. Statistika attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A8-0227/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0212).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0212).

Uzstāšanās

James Carver uzstājās pirms balsošanas.


6.8. Kohēzijas politika ES kalnu reģionos (balsošana)

Ziņojums par kohēzijas politiku ES kalnu reģionos [2015/2279(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iliana Iotova (A8-0074/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0213).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika