Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 10 mei 2016 - Straatsburg

6. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

6.2. Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

6.3. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en Liberia *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

6.4. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritanië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

6.5. Samenwerkingsovereenkomst met Korea betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

6.6. Nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

6.7. Statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen ***I (stemming)

6.8. Het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid