Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 10 mai 2016 - Strasbourg

6. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.2. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.3. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Liberia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.4. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mauritania: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.5. Acordul de cooperare cu Coreea privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.6. Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.7. Statisticile balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe ***I (vot)

6.8. Politica de coeziune în regiunile montane ale UE (vot)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate