Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 10 mai 2016 - Strasbourg

6. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (versiune codificată) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0206)


6.2. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (text codificat) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0207)


6.3. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Liberia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia și a protocolului de punere în aplicare a acestuia [2015/0224(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0208)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului și a protocolului la acesta pentru punerea sa în aplicare.


6.4. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mauritania: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de patru ani [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0209)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


6.5. Acordul de cooperare cu Coreea privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) între Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte [2015/0265(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0210)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


6.6. Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la noile instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020: investițiile teritoriale integrate (ITI) și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) [2015/2224(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0211)


6.7. Statisticile balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește conferirea către Comisie a unor competențe delegate și competențe de executare pentru adoptarea anumitor măsuri [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0212)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0212)

Intervenții

James Carver, înainte de votare.


6.8. Politica de coeziune în regiunile montane ale UE (vot)

Raport referitor la politica de coeziune în regiunile montane ale UE [2015/2279(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0213)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate