Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 10. maj 2016 - Strasbourg

6. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Zaščita proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (kodificirano besedilo) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0206)


6.2. Zaščita proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice EU ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (kodificirano besedilo) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0207)


6.3. Partnerstvo o trajnostnem ribištvu med EU in Liberijo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju [2015/0224(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0208)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma in njegovega protokola o izvajanju.


6.4. Sporazum med EU in Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju: ribolovne možnosti in finančni prispevek *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju za štiri leta [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0209)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


6.5. Sporazum o sodelovanju s Korejo na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo [2015/0265(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0210)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.6. Nova orodja teritorialnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014–2020 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o novih orodjih teritorialnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014–2020: celostne teritorialne naložbe in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost [2015/2224(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0211)


6.7. Statistika Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0212)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0212)

Govori

James Carver, pred glasovanjem.


6.8. Kohezijska politika v gorskih regijah EU (glasovanje)

Poročilo o kohezijski politiki v gorskih regijah EU [2015/2279(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0213)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov