Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 maj 2016 - Strasbourg

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

6.2. Skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

6.3. Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Liberia *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

6.4. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

6.5. Samarbetsavtal med Korea om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

6.6. Nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

6.7. Statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar ***I (omröstning)

6.8. Sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy