Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 10. maj 2016 - Strasbourg

10. Igangværende forhandlinger om den første gennemgang af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Igangværende forhandlinger om den første gennemgang af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (2016/2697(RSP))

Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Steven Woolfe for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Manolis Kefalogiannis, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Ernest Urtasun, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Marco Zanni, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios, Udo Bullmann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Eva Joly, Florian Philippot, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès, Bernard Monot, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Paul Tang, Miltiadis Kyrkos, Jonás Fernández og Costas Mavrides.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Spyraki, Marielle de Sarnez, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner og Kostas Chrysogonos.

Indlæg af Pierre Moscovici.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik