Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 10. mai 2016 - Strasbourg

10. Käimasolevad läbirääkimised Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi esimese läbivaatamise üle (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Käimasolevad läbirääkimised Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi esimese läbivaatamise üle (2016/2697(RSP))

Pierre Moscovici (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Steven Woolfe fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Manolis Kefalogiannis, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Ernest Urtasun, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Marco Zanni, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Epitideios, Udo Bullmann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Eva Joly, Florian Philippot, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès, Bernard Monot, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Paul Tang, Miltiadis Kyrkos, Jonás Fernández ja Costas Mavrides.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Marielle de Sarnez, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Kostas Chrysogonos.

Sõna võttis Pierre Moscovici.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika