Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. május 10., Kedd - Strasbourg

10. A görög gazdasági kiigazítási program első felülvizsgálatával kapcsolatos, jelenleg zajló tárgyalások (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: A görög gazdasági kiigazítási program első felülvizsgálatával kapcsolatos, jelenleg zajló tárgyalások (2016/2697(RSP))

Pierre Moscovici (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Manolis Kefalogiannis, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Ernest Urtasun, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Marco Zanni, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Epitideios, Udo Bullmann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Eva Joly, Florian Philippot, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès, Bernard Monot, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Paul Tang, Miltiadis Kyrkos, Jonás Fernández és Costas Mavrides.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Marielle de Sarnez, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner és Kostas Chrysogonos.

Felszólal: Pierre Moscovici.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat