Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. gegužės 10 d. - Strasbūras

10. Šiuo metu vykstančios derybos dėl Graikijos makroekonominio koregavimo programos pirmosios peržiūros (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Šiuo metu vykstančios derybos dėl Graikijos makroekonominio koregavimo programos pirmosios peržiūros (2016/2697(RSP))

Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Steven Woolfe EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Manolis Kefalogiannis, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi, Ernest Urtasun (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Marco Zanni, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Georgios Epitideios), Udo Bullmann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Eva Joly, Florian Philippot, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès, Bernard Monot, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Paul Tang, Miltiadis Kyrkos, Jonás Fernández ir Costas Mavrides.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Marielle de Sarnez, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner ir Kostas Chrysogonos.

Kalbėjo Pierre Moscovici.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika