Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 10. maijs - Strasbūra

10. Notiekošās sarunas par Grieķijai paredzētās ekonomikas korekciju programmas pirmo pārskatīšanu (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Notiekošās sarunas par Grieķijai paredzētās ekonomikas korekciju programmas pirmo pārskatīšanu (2016/2697(RSP)).

Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Steven Woolfe EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Manolis Kefalogiannis, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Ernest Urtasun, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Marco Zanni, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Epitideios, Udo Bullmann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Eva Joly, Florian Philippot, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès, Bernard Monot, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Paul Tang, Miltiadis Kyrkos, Jonás Fernández un Costas Mavrides.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Marielle de Sarnez, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner un Kostas Chrysogonos.

Uzstājās Pierre Moscovici.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika