Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 10 mai 2016 - Strasbourg

10. Negocieri în curs privind prima reevaluare a programului de ajustare macroeconomică pentru Grecia (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Negocieri în curs privind prima reevaluare a programului de ajustare macroeconomică pentru Grecia (2016/2697(RSP))

Pierre Moscovici (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Steven Woolfe, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Manolis Kefalogiannis, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Ernest Urtasun, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Marco Zanni, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Georgios Epitideios, Udo Bullmann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Eva Joly, Florian Philippot, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès, Bernard Monot, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Paul Tang, Miltiadis Kyrkos, Jonás Fernández și Costas Mavrides.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Marielle de Sarnez, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner și Kostas Chrysogonos.

A intervenit Pierre Moscovici.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate