Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 maj 2016 - Strasbourg

10. Pågående förhandlingar om den första utvärderingen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Pågående förhandlingar om den första utvärderingen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (2016/2697(RSP))

Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Manolis Kefalogiannis, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Ernest Urtasun, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Marco Zanni, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios, Udo Bullmann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Eva Joly, Florian Philippot, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès, Bernard Monot, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Paul Tang, Miltiadis Kyrkos, Jonás Fernández och Costas Mavrides.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Marielle de Sarnez, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner och Kostas Chrysogonos.

Talare: Pierre Moscovici.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy