Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 10. toukokuuta 2016 - Strasbourg

11. Maailman humanitaarisen avun huippukokouksen valmistelu (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Maailman humanitaarisen avun huippukokouksen valmistelu (2016/2585(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Christos Stylianides (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter Lundgren EFDD-ryhmän puolesta, Gianluca Buonanno ENF-ryhmän puolesta, Davor Ivo Stier, Silvia Costa, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Elena Valenciano, Ruža Tomašić, Urmas Paet, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld ja Julie Ward.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Csaba Sógor ja Cécile Kashetu Kyenge.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö