Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 10. toukokuuta 2016 - Strasbourg

14. Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden seuranta ja tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden seuranta ja tilanne (2016/2696(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Paavo Väyrynen ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Kathleen Van Brempt, Nirj Deva, Beatriz Becerra Basterrechea, Michael Gahler, Arne Lietz, Dubravka Šuica, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi ja Doru-Claudian Frunzulică, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira ja Marlene Mizzi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Lynn Boylan.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Jeanine Hennis-Plasschaert käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 9.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö