Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. gegužės 10 d. - Strasbūras

14. Tolesni veiksmai dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų ir esama padėtis (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tolesni veiksmai dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų ir esama padėtis (2016/2696(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Paavo Väyrynen ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Kathleen Van Brempt, Nirj Deva, Beatriz Becerra Basterrechea, Michael Gahler, Arne Lietz, Dubravka Šuica (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tibor Szanyi ir Doru-Claudian Frunzulică), Jo Leinen, Pedro Silva Pereira ir Marlene Mizzi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Lynn Boylan.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai).

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Jeanine Hennis-Plasschaert.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 05 12 protokolo 9.7 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika