Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 10. maijs - Strasbūra

14. Turpmākie pasākumi un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķiem (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Turpmākie pasākumi un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķiem (2016/2696(RSP)).

Jeanine Hennis-Plasschaert (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Davor Ivo Stier PPE grupas vārdā, Linda McAvan S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Paavo Väyrynen ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Kathleen Van Brempt, Nirj Deva, Beatriz Becerra Basterrechea, Michael Gahler, Arne Lietz, Dubravka Šuica, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Tibor Szanyi un Doru-Claudian Frunzulică, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira un Marlene Mizzi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Lynn Boylan.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.5.2016. protokola 9.7. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika