Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 10 maja 2016 r. - Strasburg

14. Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju (2016/2696(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, Linda McAvan w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Paavo Väyrynen w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Cristian Dan Preda, Kathleen Van Brempt, Nirj Deva, Beatriz Becerra Basterrechea, Michael Gahler, Arne Lietz, Dubravka Šuica, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego i Doru-Claudiana Frunzulicę, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira i Marlene Mizzi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Lynn Boylan.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Jeanine Hennis-Plasschaert.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 12.5.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności