Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 10. maj 2016 - Strasbourg

14. Nadaljnji koraki in trenutno stanje Agende 2030 ter ciljev trajnostnega razvoja (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Sveta in Komisije: Nadaljnji koraki in trenutno stanje Agende 2030 ter ciljev trajnostnega razvoja (2016/2696(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Linda McAvan v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Paavo Väyrynen v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Cristian Dan Preda, Kathleen Van Brempt, Nirj Deva, Beatriz Becerra Basterrechea, Michael Gahler, Arne Lietz, Dubravka Šuica, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Tibor Szanyi in Doru-Claudian Frunzulică, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira in Marlene Mizzi.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Lynn Boylan.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorila je Jeanine Hennis-Plasschaert.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika z dne 12.5.2016.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov