Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 10. května 2016 - Štrasburk

17. Situace ve Venezuele (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2016/2699(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Luis de Grandes Pascual, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, David McAllister, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon a Cláudia Monteiro de Aguiar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, Notis Marias a Igor Šoltes.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: první červnové dílčí zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí