Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 10. května 2016 - Štrasburk

18. Vysídlování na západním břehu Jordánu a demolice, včetně těch, jež se týkají projektů financovaných z EU (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Vysídlování na západním břehu Jordánu a demolice, včetně těch, jež se týkají projektů financovaných z EU (2016/2712(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato, Marcus Pretzell, Marita Ulvskog, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, Patrick Le Hyaric, Pascal Durand, Gilles Pargneaux, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Keith Taylor, Afzal Khan, Sofia Sakorafa, Eugen Freund, Josu Juaristi Abaunz, Maria Arena a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Fulvio Martusciello, Julie Ward, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Ernest Maragall a Klaus Buchner.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí