Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 10. května 2016 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Statut tržního hospodářství přiznaný Číně (rozprava)
 3.Hospodářský růst a zaměstnanost mladých lidí (rozprava)
 4.Členství ve výborech a delegacích
 5.Změna pořadu jednání
 6.Hlasování
  6.1.Ochrana před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.2.Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Dohoda mezi EU a Libérií o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Dohoda EU-Mauritánie o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) s Koreou *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.6.Nové nástroje pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.7.Statistika týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic ***I (hlasování)
  6.8.Politika soudržnosti v horských regionech EU (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Probíhající jednání o prvním přezkumu ozdravného ekonomického programu pro Řecko (rozprava)
 11.Příprava Světového humanitárního summitu (rozprava)
 12.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 13.EU-Mercosur: Další postup v obchodních jednáních o dohodě o přidružení (rozprava)
 14.Sledování a současný stav Agendy pro rok 2030 a cílů udržitelného rozvoje (rozprava)
 15.Pomoc EU Libanonu a Jordánsku při zvládání dopadů syrské krize (rozprava)
 16.Členství ve výborech
 17.Situace ve Venezuele (rozprava)
 18.Vysídlování na západním břehu Jordánu a demolice, včetně těch, jež se týkají projektů financovaných z EU (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (145 kb)  Prezenční listina (64 kb)
 
Zápis (173 kb)  Prezenční listina (37 kb)  Výsledky hlasování (15 kb)  Jmenovitá hlasování (35 kb)
 
Zápis (240 kb)  Prezenční listina (64 kb)  Výsledky hlasování (386 kb)  Jmenovitá hlasování (769 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí