Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας (συζήτηση)
 3.Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση των νέων (συζήτηση)
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 5.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.2.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.4.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαυριτανίας: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.5.Συμφωνία συνεργασίας όσον αφορά το μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) με την Κορέα *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.6.Νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής 2014-2020 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.7.Στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις ***I (ψηφοφορία)
  6.8.Πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις για την πρώτη αναθεώρηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (συζήτηση)
 11.Προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής (συζήτηση)
 12.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 13.EΕ-Mercosur: Τα επόμενα βήματα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις της συμφωνίας σύνδεσης (συζήτηση)
 14.Επακόλουθες ενέργειες και πορεία εξέλιξης των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (συζήτηση)
 15.Συνδρομή στον Λίβανο και την Ιορδανία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της συριακής κρίσης (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών
 17.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 18.Εκτοπίσεις πληθυσμών και κατεδαφίσεις κτιρίων στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων και έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (161 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (525 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (183 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (18 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (36 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (259 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (384 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (844 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου