Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 10. mai 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Hiina turumajanduslik staatus (arutelu)
 3.Majanduskasv ja noorte tööhõive (arutelu)
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Päevakorra muutmine
 6.Hääletused
  6.1.Kaitse subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.2.Kaitse dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.3.ELi ja Libeeria vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.4.ELi ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.5.Ülemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Koreaga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.6.Uued territoriaalse arengu vahendid ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.7.Maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika ***I (hääletus)
  6.8.Ühtekuuluvuspoliitika ELi mägipiirkondades (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Käimasolevad läbirääkimised Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi esimese läbivaatamise üle (arutelu)
 11.Ülemaailmse humanitaarabiteemalise tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 12.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 13.EL ja MERCOSUR: edasised sammud assotsieerimislepingu kaubandusläbirääkimistes (arutelu)
 14.Säästva arengu tegevuskava 2030 ja säästva arengu eesmärkide järelmeetmed ja seis (arutelu)
 15.ELi abi Liibanonile ja Jordaaniale Süüria kriisi mõju leevendamiseks (arutelu)
 16.Parlamendikomisjonide koosseis
 17.Olukord Venezuelas (arutelu)
 18.Ümberasustamine ja lammutamised Läänekaldal, sealhulgas ELi rahastatavad projektid (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (143 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (525 kb) 
 
Protokoll (154 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletustulemused (15 kb) Nimelise hääletuse tulemused (35 kb) 
 
Protokoll (232 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (360 kb) Nimelise hääletuse tulemused (833 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika