Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2016 m. gegužės 10 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Kinijos rinkos ekonomikos statusas (diskusijos)
 3.Ekonomikos augimas ir jaunimo užimtumas (diskusijos)
 4.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 5.Darbotvarkės pakeitimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Apsauga nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.Apsauga nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.Europos Sąjungos ir Liberijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.Ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.Bendradarbiavimo susitarimas su Korėja dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.6.Naujos teritorinio vystymosi priemonės 2014–2020 m. sanglaudos politikoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.7.Mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų statistika ***I (balsavimas)
  
6.8.Sanglaudos politika ES kalnuotuose regionuose (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Šiuo metu vykstančios derybos dėl Graikijos makroekonominio koregavimo programos pirmosios peržiūros (diskusijos)
 11.Pasirengimas Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimui humanitariniais klausimais (diskusijos)
 12.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 13.ES ir MERCOSUR: tolesni veiksmai asociacijos susitarimo derybose dėl prekybos (diskusijos)
 14.Tolesni veiksmai dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų ir esama padėtis (diskusijos)
 15.ES pagalba Libanui ir Jordanijai susiduriant su Sirijos krizės padariniais (diskusijos)
 16.Komitetų sudėtis
 17.Padėtis Venesueloje (diskusijos)
 18.Vakarų Krante vykstantis žmonių perkėlimas ir griovimas, įskaitant ES finansuojamų projektų griovimą (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (142 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (525 kb) 
 
Protokolas (176 kb) Dalyvių sąrašas (37 kb) Balsavimo rezultatai (15 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (35 kb) 
 
Protokolas (241 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (368 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (994 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika