Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 10 mei 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.De markteconomiestatus van China (debat)
 3.Economische groei en jongerenwerkgelegenheid (debat)
 4.Samenstelling commissies en delegaties
 5.Wijziging van de agenda
 6.Stemmingen
  6.1.Bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.2.Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.3.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en Liberia *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.4.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritanië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.5.Samenwerkingsovereenkomst met Korea betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.6.Nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.7.Statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen ***I (stemming)
  6.8.Het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Lopende onderhandelingen over de eerste herziening van het economisch aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)
 11.Voorbereiding van de wereldtop over humanitaire hulp (debat)
 12.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 13.EU-MERCOSUR: de volgende stappen in de handelsbesprekingen over de associatieovereenkomst (debat)
 14.Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (debat)
 15.EU-bijstand aan Libanon en Jordanië om de gevolgen van de Syrische crisis op te vangen (debat)
 16.Samenstelling commissies
 17.Situatie in Venezuela (debat)
 18.Ontruiming en sloop op de Westelijke Jordaanoever, onder meer van door de EU gefinancierde projecten (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (145 kb) Presentielijst (64 kb)    Hoofdelijke stemming (525 kb) 
 
Notulen (155 kb) Presentielijst (37 kb) Uitslag van de stemming (15 kb) Hoofdelijke stemming (35 kb) 
 
Notulen (241 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (278 kb) Hoofdelijke stemming (687 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid