Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 10 maja 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Status gospodarki rynkowej Chin (debata)
 3.Wzrost gospodarczy a zatrudnienie ludzi młodych (debata)
 4.Skład komisji i delegacji
 5.Zmiana porządku obrad
 6.Głosowanie
  6.1.Ochrona przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.3.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów UE-Liberia *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów UE-Mauretania: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Umowa z Koreą o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.6.Nowe narzędzia rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.7.Statystyki w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich ***I (głosowanie)
  6.8.Polityka spójności w regionach górskich UE (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Toczące się negocjacje w sprawie pierwszego przeglądu programu dostosowań gospodarczych dla Grecji (debata)
 11.Przygotowania do Światowego Szczytu Humanitarnego (debata)
 12.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 13.UE-Mercosur: kolejne etapy negocjacji handlowych dotyczących układu o stowarzyszeniu (debata)
 14.Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju (debata)
 15.Pomoc UE dla Libanu i Jordanii w celu zaradzenia skutkom kryzysu syryjskiego (debata)
 16.Skład komisji
 17.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 18.Przypadki przesiedleń i niszczenia obiektów na Zachodnim Brzegu, w tym projektów finansowanych z funduszy UE (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (145 kb) Lista obecności (64 kb)    Głosowanie imienne (525 kb) 
 
Protokół (176 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (15 kb) Głosowanie imienne (35 kb) 
 
Protokół (241 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (369 kb) Głosowanie imienne (765 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności