Înapoi 
 Înainte 
RCVVOTESPVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 10 mai 2016 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Statutul de economie de piață al Chinei (dezbatere)
 3.Creșterea economică și locurile de muncă pentru tineri (dezbatere)
 4.Componența comisiilor și delegațiilor
 5.Modificarea ordinii de zi
 6.Votare
  
6.1.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.2.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.3.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Liberia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.4.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mauritania: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.5.Acordul de cooperare cu Coreea privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.6.Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.7.Statisticile balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe ***I (vot)
  
6.8.Politica de coeziune în regiunile montane ale UE (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Negocieri în curs privind prima reevaluare a programului de ajustare macroeconomică pentru Grecia (dezbatere)
 11.Pregătirea summit-ului mondial umanitar (dezbatere)
 12.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 13.UE-MERCOSUR: calea de urmat în negocierile comerciale din cadrul acordului de asociere (dezbatere)
 14.Acțiuni subsecvente și situația la zi a Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă (dezbatere)
 15.Asistența UE acordată Libanului și Iordaniei pentru a face față efectelor crizei din Siria (dezbatere)
 16.Componența comisiilor
 17.Situația din Venezuela (dezbatere)
 18.Strămutările și demolările din Cisiordania, inclusiv a unor proiecte finanțate de UE (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (150 kb) Listă de prezență (64 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (525 kb) 
 
Proces-verbal (178 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (15 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (35 kb) 
 
Proces-verbal (242 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (363 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (833 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate