Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 10. maj 2016 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Status tržnega gospodarstva Kitajske (razprava)
 3.Ekonomska rast in zaposlovanje mladih (razprava)
 4.Sestava odborov in delegacij
 5.Sprememba dnevnega reda
 6.Čas glasovanja
  6.1.Zaščita proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.2.Zaščita proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice EU ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Partnerstvo o trajnostnem ribištvu med EU in Liberijo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Sporazum med EU in Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju: ribolovne možnosti in finančni prispevek *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Sporazum o sodelovanju s Korejo na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.6.Nova orodja teritorialnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014–2020 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.7.Statistika Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb ***I (glasovanje)
  6.8.Kohezijska politika v gorskih regijah EU (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Tekoča pogajanja o prvem pregledu programa ekonomske prilagoditve za Grčijo (razprava)
 11.Priprave na svetovni humanitarni vrh (razprava)
 12.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 13.EU–Mercosur: nadaljnji koraki v trgovinskih pogajanjih v okviru pridružitvenega sporazuma (razprava)
 14.Nadaljnji koraki in trenutno stanje Agende 2030 ter ciljev trajnostnega razvoja (razprava)
 15.Pomoč EU Libanonu in Jordaniji za premostitev posledic sirske krize (razprava)
 16.Sestava odborov
 17.Razmere v Venezueli (razprava)
 18.Razselitev in uničenje na Zahodnem bregu, tudi projektov, ki jih financira EU (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (143 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Poimensko glasovanje (525 kb) 
 
Zapisnik (172 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanja (15 kb) Poimensko glasovanje (35 kb) 
 
Zapisnik (234 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanja (379 kb) Poimensko glasovanje (767 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov