Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 10 maj 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kinas ställning som marknadsekonomi (debatt)
 3.Ekonomisk tillväxt och ungdomssysselsättning (debatt)
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning
 5.Ändring av föredragningslistan
 6.Omröstning
  6.1.Skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.Skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.3.Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Liberia *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.4.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.5.Samarbetsavtal med Korea om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.6.Nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.7.Statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar ***I (omröstning)
  6.8.Sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Pågående förhandlingar om den första utvärderingen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)
 11.Förberedelse av världstoppmötet om humanitära frågor (debatt)
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 13.EU–Mercosur: den fortsatta inriktningen för handelsförhandlingarna i samband med associeringsavtalet (debatt)
 14.Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (debatt)
 15.EU-stöd till Libanon och Jordanien för att hantera effekterna av krisen i Syrien (debatt)
 16.Utskottens sammansättning
 17.Situationen i Venezuela (debatt)
 18.Tvångsförflyttningar och rivningar på Västbanken, inklusive av EU-finansierade projekt (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (146 kb) Närvarolista (64 kb)    Omröstningar med namnupprop (525 kb) 
 
Protokoll (154 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (15 kb) Omröstningar med namnupprop (35 kb) 
 
Protokoll (238 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (364 kb) Omröstningar med namnupprop (689 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy