Indeks 
Zapisnik
PDF 238kWORD 174k
Utorak, 10. svibnja 2016. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Status tržišnog gospodarstva Kine (rasprava)
 3.Gospodarski rast i zapošljavanje mladih (rasprava)
 4.Sastav odbora i izaslanstava
 5.Izmjena dnevnog reda
 6.Glasovanje
  6.1.Zaštita od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice EU ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.2.Zaštita od dampinških uvoza iz država koje nisu članice Europske unije ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Liberije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Mauritanije: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) s Korejom *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.6.Novi alati za teritorijalni razvoj u kohezijskoj politici za razdoblje 2014. – 2020. (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.7.Statistika u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima ***I (glasovanje)
  6.8.Kohezijska politika u planinskim regijama EU-a (glasovanje)
 7.Obrazloženja glasovanja
 8.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Pregovori koji su u tijeku o prvoj reviziji programa gospodarske prilagodbe za Grčku (rasprava)
 11.Priprema Svjetskog humanitarnog sastanka na vrhu (rasprava)
 12.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 13.EU - MERCOSUR: daljnji koraci u trgovinskim pregovorima o Sporazumu o pridruživanju (rasprava)
 14.Trenutačno stanje i daljnje aktivnosti u pogledu Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja (rasprava)
 15.Pomoć EU-a Libanonu i Jordanu za suočavanje s posljedicama sirijske krize (rasprava)
 16.Sastav odbora
 17.Stanje u Venezueli (rasprava)
 18.Rušenja, uključujući i objekata financiranih sredstvima EU-a, i raseljavanje na Zapadnoj obali (rasprava)
 19.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Status tržišnog gospodarstva Kine (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Status tržišnog gospodarstva Kine (2016/2667(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsjedateljica Vijeća) i Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Daniel Caspary, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Emma McClarkin, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, David Borrelli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marine Le Pen, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Janusz Korwin-Mikke, nezavisni zastupnik, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini i Jo Leinen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (predsjednik podsjeća na odredbe koje se primjenjuju na postupak spontanog javljanja za riječ) i Nicola Danti.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.6 zapisnika od 12.5.2016..


3. Gospodarski rast i zapošljavanje mladih (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Gospodarski rast i zapošljavanje mladih (2016/2702(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsjedateljica Vijeća) i Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) dali su izjave.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marian Harkin, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Werner Kuhn, Thomas Händel, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andi Cristea, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Marju Lauristin, Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Marisa Matias, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgios Kyrtsos, Pervenche Berès i Michaela Šojdrová.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor i Javi López.

Govorili su: Jeanine Hennis-Plasschaert i Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je prekinuta u 11:45 h u očekivanju glasovanja, a ponovno je nastavljena u 12:00 h.)


PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

4. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednica je od Kluba zastupnika ECR-a primila sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor ENVI: Rikke Karlsson umjesto Syeda Kamalla

Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom: Evžen Tošenovský umjesto Robertsa Zīlea

Izaslanstvo za odnose s Japanom: Roberts Zīle umjesto Evžena Tošenovskýja.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


5. Izmjena dnevnog reda

Sukladno s člankom 152. stavkom 2. Poslovnika i u dogovoru s klubovima zastupnika predsjednica je predložila izmjenu dnvenog reda za srijedu kako slijedi:

- Rasprava na temu "Daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta od 11. veljače 2015. o izvješću Senata SAD-a o mučenju koje provodi CIA" (točka 74. dnevnog reda) odgađa se za sjednicu lipanj I.

Parlament se suglasio s ovim prijedlogom.

Dnevni je red izmijenjen.


6. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Zaštita od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice EU ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (kodifikacija) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0206)


6.2. Zaštita od dampinških uvoza iz država koje nisu članice Europske unije ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (kodificirani tekst) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0207)


6.3. Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Liberije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju u ime Europske unije Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Liberije te Protokola o provedbi uz navedeni Sporazum [2015/0224(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0208)

Parlament je odobrio sklapanje Sporazuma i Protokola o provedbi uz navedeni Sporazum.


6.4. Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Mauritanije: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije za razdoblje od četiri godine [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0209)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


6.5. Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) s Korejom *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane [2015/0265(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0210)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.6. Novi alati za teritorijalni razvoj u kohezijskoj politici za razdoblje 2014. – 2020. (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o novim alatima za teritorijalni razvoj u kohezijskoj politici za razdoblje 2014. – 2020.: integrirana teritorijalna ulaganja (ITI) i lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD) [2015/2224(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0211)


6.7. Statistika u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 o statistici Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji za donošenje određenih mjera [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0212)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0212)

Govorili su:

James Carver, prije glasovanja.


6.8. Kohezijska politika u planinskim regijama EU-a (glasovanje)

Izvješće o kohezijskoj politici u planinskim regijama EU-a [2015/2279(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0213)


7. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuka Jarosława Wałęse - A8-0142/2016
Jean-Luc Mélenchon, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan i James Carver

Preporuka Gabriela Mate - A8-0147/2016
Andrejs Mamikins

Izvješće Ruže Tomašić - A8-0032/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil i Bill Etheridge

Izvješće Iliane Iotove - A8-0074/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei i Mairead McGuinness.


8. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 12:35 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

9. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


10. Pregovori koji su u tijeku o prvoj reviziji programa gospodarske prilagodbe za Grčku (rasprava)

Izjava Komisije: Pregovori koji su u tijeku o prvoj reviziji programa gospodarske prilagodbe za Grčku (2016/2697(RSP))

Pierre Moscovici (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sylvie Goulard, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Steven Woolfe, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Manolis Kefalogiannis, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Ernest Urtasun, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Marco Zanni, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Georgios Epitideios, Udo Bullmann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Eva Joly, Florian Philippot, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès, Bernard Monot, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Paul Tang, Miltiadis Kyrkos, Jonás Fernández i Costas Mavrides.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Spyraki, Marielle de Sarnez, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner i Kostas Chrysogonos.

Govorio je Pierre Moscovici.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Rasprava je zaključena.


11. Priprema Svjetskog humanitarnog sastanka na vrhu (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema Svjetskog humanitarnog sastanka na vrhu (2016/2585(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsjedateljica Vijeća) i Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Charles Goerens, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Peter Lundgren, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gianluca Buonanno, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Davor Ivo Stier, Silvia Costa, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Elena Valenciano, Ruža Tomašić, Urmas Paet, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld i Julie Ward.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Csaba Sógor i Cécile Kashetu Kyenge.

Govorili su: Christos Stylianides i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rasprava je zaključena.


12. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Ispravak P8_TA-PROV(2015)0241(COR01) bio je najavljen na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 8 zapisnika od 9.5.2016.).

Budući da klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika nisu zatražili glasovanje o ispravku (članak 231 stavak 4 Poslovnika), ispravak se smatra prihvaćenim.


13. EU - MERCOSUR: daljnji koraci u trgovinskim pregovorima o Sporazumu o pridruživanju (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000046/2016) koje je postavio Bernd Lange i Pablo Zalba Bidegain, u ime Odbora INTA Komisiji: EU - MERCOSUR: daljnji koraci u trgovinskim pregovorima o Sporazumu o pridruživanju (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016)

Bernd Lange obrazložio je pitanje.

Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Santiago Fisas Ayxelà, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nicola Danti, u ime Kluba zastupnika S&D-a, James Nicholson, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, José Bové, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georg Mayer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Daniel Caspary, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga, Edouard Ferrand, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francisco José Millán Mon, Ramón Jáuregui Atondo, Albert Deß, Carlos Zorrinho, Davor Ivo Stier, Michel Dantin, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Mairead McGuinness, Tokia Saïfi, Seán Kelly i Pablo Zalba Bidegain.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Marian Harkin, Miguel Viegas, Czesław Adam Siekierski, Nicola Caputo i Luke Ming Flanagan.

Govorila je Cecilia Malmström.

Rasprava je zaključena.


14. Trenutačno stanje i daljnje aktivnosti u pogledu Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Trenutačno stanje i daljnje aktivnosti u pogledu Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja (2016/2696(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsjedateljica Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Davor Ivo Stier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Linda McAvan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Paavo Väyrynen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Maria Heubuch, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Cristian Dan Preda, Kathleen Van Brempt, Nirj Deva, Beatriz Becerra Basterrechea, Michael Gahler, Arne Lietz, Dubravka Šuica, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Tibor Szanyi i Doru-Claudian Frunzulică, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira i Marlene Mizzi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Lynn Boylan.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Govorila je Jeanine Hennis-Plasschaert.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika od 12.5.2016..


15. Pomoć EU-a Libanonu i Jordanu za suočavanje s posljedicama sirijske krize (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Pomoć EU-a Libanonu i Jordanu za suočavanje s posljedicama sirijske krize (2016/2698(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, Andrey Kovatchev, Elena Valenciano, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Younous Omarjee, Ulrike Lunacek, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Udo Voigt, James Carver, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Mike Hookem, Georgios Epitideios, Andrej Plenković, Andrea Cozzolino, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Afzal Khan, Marek Jurek, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, David Martin, Arne Lietz i Gilles Pargneaux, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward, Notis Marias, Ivo Vajgl i Eleftherios Synadinos.

Govorila je Federica Mogherini.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Rasprava je zaključena.


16. Sastav odbora

Predsjednik je od Kluba zastupnika ENF-a primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru: Marcus Pretzell umjesto Georga Mayera.

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


17. Stanje u Venezueli (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Venezueli (2016/2699(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ramón Jáuregui Atondo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Luis de Grandes Pascual, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, David McAllister, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon i Cláudia Monteiro de Aguiar

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, Notis Marias i Igor Šoltes.

Govorila je Federica Mogherini.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: prva plenarna sjednica u lipnju.


18. Rušenja, uključujući i objekata financiranih sredstvima EU-a, i raseljavanje na Zapadnoj obali (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Rušenja, uključujući i objekata financiranih sredstvima EU-a, i raseljavanje na Zapadnoj obali (2016/2712(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Martina Anderson, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Margrete Auken, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato, Marcus Pretzell, Marita Ulvskog, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, Patrick Le Hyaric, Pascal Durand, Gilles Pargneaux, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Keith Taylor, Afzal Khan, Sofia Sakorafa, Eugen Freund, Josu Juaristi Abaunz, Maria Arena i Ana Gomes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Fulvio Martusciello, Julie Ward, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Ernest Maragall i Klaus Buchner.

Govorila je Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.


19. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 581.444/OJME).


20. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:05 h.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Ispričani:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti