Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0091(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0164/2016

Předložené texty :

A8-0164/2016

Rozpravy :

PV 11/05/2016 - 5

Hlasování :

PV 11/05/2016 - 7.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0215

Zápis
Středa, 11. května 2016 - Štrasburk

5. Agentura EU pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) ***II (rozprava)
Doslovné záznamy

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Milan Zver za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Morten Helveg Petersen za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE, Petr Mach za skupinu EFDD, Marcus Pretzell za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ana Gomes, Helga Stevens, Gérard Deprez, Martina Anderson, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Georgios Epitideios, Michał Boni, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Rina Ronja Kari, Laura Ferrara, Laurenţiu Rebega, Carlos Coelho, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Bernd Kölmel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Tomáš Zdechovský, Ruža Tomašić, Bendt Bendtsen, Heinz K. Becker, Salvatore Domenico Pogliese a Paulo Rangel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Inés Ayala Sender, Notis Marias, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar a Monika Flašíková Beňová.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 11.5.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí