Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0091(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0164/2016

Indgivne tekster :

A8-0164/2016

Forhandlinger :

PV 11/05/2016 - 5

Afstemninger :

PV 11/05/2016 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0215

Protokol
Onsdag den 11. maj 2016 - Strasbourg

5. EU's Agentur for Samarbejde på Retshåndhævelsesområdet (Europol) ***II (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Milan Zver for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Morten Helveg Petersen for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen, Petr Mach for EFDD-Gruppen, Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ana Gomes, Helga Stevens, Gérard Deprez, Martina Anderson, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Georgios Epitideios, Michał Boni, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Rina Ronja Kari, Laura Ferrara, Laurenţiu Rebega, Carlos Coelho, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Bernd Kölmel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Tomáš Zdechovský, Ruža Tomašić, Bendt Bendtsen, Heinz K. Becker, Salvatore Domenico Pogliese og Paulo Rangel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Inés Ayala Sender, Notis Marias, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar og Monika Flašíková Beňová.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 11.5.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik