Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0091(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0164/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0164/2016

Keskustelut :

PV 11/05/2016 - 5

Äänestykset :

PV 11/05/2016 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0215

Pöytäkirja
Keskiviikko 11. toukokuuta 2016 - Strasbourg

5. Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) ***II (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Milan Zver PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Morten Helveg Petersen ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta, Petr Mach EFDD-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ana Gomes, Helga Stevens, Gérard Deprez, Martina Anderson, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Georgios Epitideios, Michał Boni, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Rina Ronja Kari, Laura Ferrara, Laurenţiu Rebega, Carlos Coelho, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Bernd Kölmel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Tomáš Zdechovský, Ruža Tomašić, Bendt Bendtsen, Heinz K. Becker, Salvatore Domenico Pogliese ja Paulo Rangel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Inés Ayala Sender, Notis Marias, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar ja Monika Flašíková Beňová.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.5.2016, kohta 7.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö