Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0091(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0164/2016

Teksty złożone :

A8-0164/2016

Debaty :

PV 11/05/2016 - 5

Głosowanie :

PV 11/05/2016 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0215

Protokół
Środa, 11 maja 2016 r. - Strasburg

5. Agencja UE ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) ***II (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Milan Zver w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Morten Helveg Petersen w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, Petr Mach w imieniu grupy EFDD, Marcus Pretzell, w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Monika Hohlmeier, Ana Gomes, Helga Stevens, Gérard Deprez, Martina Anderson, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Georgios Epitideios, Michał Boni, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Rina Ronja Kari, Laura Ferrara, Laurenţiu Rebega, Carlos Coelho, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Bernd Kölmel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Tomáš Zdechovský, Ruža Tomašić, Bendt Bendtsen, Heinz K. Becker, Salvatore Domenico Pogliese i Paulo Rangel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Inés Ayala Sender, Notis Marias, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar i Monika Flašíková Beňová.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 11.5.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności