Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0081(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0166/2016

Внесени текстове :

A8-0166/2016

Разисквания :

PV 11/05/2016 - 6

Гласувания :

PV 11/05/2016 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0216

Протокол
Сряда, 11 май 2016 г. - Страсбург

6. Влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (преработен текст) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Cecilia Wikström представи препоръката за второ четене.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Laurenţiu Rebega, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Мария Габриел, Cécile Kashetu Kyenge, Sander Loones, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Николай Бареков, Steeve Briois, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Емил Радев, Caterina Chinnici, Adam Szejnfeld и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Silvia Costa, Notis Marias, Milan Zver и Seán Kelly.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Cecilia Wikström.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 11.5.2016 г.

(Заседанието, прекъснато в 11.40 ч., в очакване на времето за гласуване, беше възобновено в 12.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност