Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0081(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0166/2016

Indgivne tekster :

A8-0166/2016

Forhandlinger :

PV 11/05/2016 - 6

Afstemninger :

PV 11/05/2016 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0216

Protokol
Onsdag den 11. maj 2016 - Strasbourg

6. Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudveksling samt au pair-ophold ***II (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (omarbejdning) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Cecilia Wikström forelagde indstillingen ved andenbehandling.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Laurenţiu Rebega for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Mariya Gabriel, Cécile Kashetu Kyenge, Sander Loones, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Nikolay Barekov, Steeve Briois, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev, Caterina Chinnici, Adam Szejnfeld og Monika Flašíková Beňová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Silvia Costa, Notis Marias, Milan Zver og Seán Kelly.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Cecilia Wikström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 11.5.2016.

(Mødet udsat kl. 11.40 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik