Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0081(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0166/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0166/2016

Keskustelut :

PV 11/05/2016 - 6

Äänestykset :

PV 11/05/2016 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0216

Pöytäkirja
Keskiviikko 11. toukokuuta 2016 - Strasbourg

6. Tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuva kolmansien maiden kansalaisten maahantulo ja oleskelu ***II (keskustelu)
CRE

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (uudelleenlaadittu teksti) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Cecilia Wikström esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Laurenţiu Rebega ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Mariya Gabriel, Cécile Kashetu Kyenge, Sander Loones, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Nikolay Barekov, Steeve Briois, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev, Caterina Chinnici, Adam Szejnfeld ja Monika Flašíková Beňová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Silvia Costa, Notis Marias, Milan Zver ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Cecilia Wikström.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.5.2016, kohta 7.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.40 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö