Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0081(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0166/2016

Teksty złożone :

A8-0166/2016

Debaty :

PV 11/05/2016 - 6

Głosowanie :

PV 11/05/2016 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0216

Protokół
Środa, 11 maja 2016 r. - Strasburg

6. Wjazd i pobyt obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, wymiany młodzieży szkolnej oraz podjęcia pracy w charakterze au pair ***II (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Cecilia Wikström przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Laurenţiu Rebega w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Mariya Gabriel, Cécile Kashetu Kyenge, Sander Loones, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Nikolay Barekov, Steeve Briois, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev, Caterina Chinnici, Adam Szejnfeld i Monika Flašíková Beňová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Silvia Costa, Notis Marias, Milan Zver i Seán Kelly.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Cecilia Wikström.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 11.5.2016.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.40 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.00.)

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności