Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0081(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0166/2016

Ingivna texter :

A8-0166/2016

Debatter :

PV 11/05/2016 - 6

Omröstningar :

PV 11/05/2016 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0216

Protokoll
Onsdagen den 11 maj 2016 - Strasbourg

6. Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pair-arbete (omarbetning) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Cecilia Wikström redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Laurenţiu Rebega för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Mariya Gabriel, Cécile Kashetu Kyenge, Sander Loones, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Nikolay Barekov, Steeve Briois, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev, Caterina Chinnici, Adam Szejnfeld och Monika Flašíková Beňová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Silvia Costa, Notis Marias, Milan Zver och Seán Kelly.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Cecilia Wikström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 11.5.2016.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.40, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy