Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2594(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000047/2016 (B8-0369/2016)

Συζήτηση :

PV 11/05/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 11/05/2016 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

7.4. Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής (ψηφοφορία)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000047/2016) που κατέθεσε Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL προς την Επιτροπή: Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής της συνοχής (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0562/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0217)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου