Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 11. maj 2016 - Strasbourg

7. Afstemningstid
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Indlæg af David Campbell Bannerman om de frister, som forretningsordenen foreskriver for forespørgsler til skriftlig besvarelse, og om de begræsninger, som gælder med hensyn til antallet af forespørgsler (formanden gjorde opmærksom på, at den gældende forretningsorden var blevet godkendt af Parlamentet).

°
° ° °


7.1. Undtagelser for råvarehandlere ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

7.2. EU's Agentur for Samarbejde på Retshåndhævelsesområdet (Europol) ***II (afstemning)

7.3. Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudveksling samt au pair-ophold ***II (afstemning)

7.4. Fremskyndelse af gennemførelsen af samhørighedspolitikken (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik