Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 maj 2016 - Strasbourg

11. Meddelande från talmannen
CRE

Talmannen påminde om att parlamentets talman under plenarsammanträdet den 9 mars 2016 i enlighet med artiklarna 11 och 165.3 i arbetsordningen hade beslutat att med omedelbar verkan avstänga Eleftherios Synadinos från återstoden av sammanträdet på grund av hans oacceptabla uttalanden om Turkiets befolkning (punkt 8 i protokollet av den 9.3.2016).

Den 9 maj 2016, efter att ha hört Eleftherios Synadinos och i enlighet med artikel166 i arbetsordningen, hade talmannen beslutat om en sanktion för hans uppträdande under plenarsammanträdet den 9 mars 2016.

Sanktionen innebär förlust av dagtraktamentet under tio dagar. Beslutet har meddelats den berörde i dag.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy