Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 11. května 2016 - Štrasburk

14. Rozhodnutí o reformě společného evropského azylového systému (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Rozhodnutí o reformě společného evropského azylového systému (2016/2655(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, Elly Schlein za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter van Dalen, Helga Stevens za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Marcus Pretzell za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Angelika Mlinar, Judith Sargentini, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Krisztina Morvai, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Jane Collins, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Gerolf Annemans, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese, Cécile Kashetu Kyenge, Marek Jurek, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Mara Bizzotto, Michaela Šojdrová, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, David McAllister, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Anna Maria Corazza Bildt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Juan Fernando López Aguilar, Roberts Zīle, Milan Zver, Kati Piri a Dubravka Šuica.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Othmar Karas, Andrej Plenković a Malin Björk.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Gianluca Buonanno, Georgios Epitideios, Notis Marias a Lampros Fountoulis.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí