Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 11. mai 2016 - Strasbourg

14. Vastuvõetud otsus Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformi kohta (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Vastuvõetud otsus Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformi kohta (2016/2655(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) tegid avalduse.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Elly Schlein fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter van Dalen, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Angelika Mlinar, Judith Sargentini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Krisztina Morvai, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Jane Collins, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Gerolf Annemans, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese, Cécile Kashetu Kyenge, Marek Jurek, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Mara Bizzotto, Michaela Šojdrová, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, David McAllister, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Anna Maria Corazza Bildt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski, Juan Fernando López Aguilar, Roberts Zīle, Milan Zver, Kati Piri ja Dubravka Šuica.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Othmar Karas, Andrej Plenković ja Malin Björk.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Gianluca Buonanno, Georgios Epitideios, Notis Marias ja Lampros Fountoulis.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika