Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 mei 2016 - Straatsburg

14. Aangenomen besluit inzake de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Aangenomen besluit inzake de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (2016/2655(RSP))

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Elly Schlein, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter van Dalen, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ENF, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Angelika Mlinar, Judith Sargentini, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Krisztina Morvai, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Jane Collins, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Gerolf Annemans, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese, Cécile Kashetu Kyenge, Marek Jurek, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Mara Bizzotto, Michaela Šojdrová, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, David McAllister, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Anna Maria Corazza Bildt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Juan Fernando López Aguilar, Roberts Zīle, Milan Zver, Kati Piri en Dubravka Šuica.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, Andrej Plenković en Malin Björk.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Gianluca Buonanno, Georgios Epitideios, Notis Marias en Lampros Fountoulis.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid