Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 maja 2016 r. - Strasburg

14. Decyzja przyjęta w sprawie reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Decyzja przyjęta w sprawie reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego (2016/2655(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenie.

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Elly Schlein w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera van Dalena, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Marcus Pretzell, w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Angelika Mlinar, Judith Sargentini, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Krisztina Morvai, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Jane Collins, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Gerolf Annemans, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese, Cécile Kashetu Kyenge, Marek Jurek, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Mara Bizzotto, Michaela Šojdrová, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, David McAllister, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Anna Maria Corazza Bildt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Juan Fernando López Aguilar, Roberts Zīle, Milan Zver, Kati Piri i Dubravka Šuica.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Othmar Karas, Andrej Plenković i Malin Björk.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Gianluca Buonanno, Georgios Epitideios, Notis Marias i Lampros Fountoulis.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności