Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 11 mai 2016 - Strasbourg

14. Decizie adoptată cu privire la reforma sistemului european comun de azil (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Decizie adoptată cu privire la reforma sistemului european comun de azil (2016/2655(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarația.

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Elly Schlein, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter van Dalen, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Marcus Pretzell, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Angelika Mlinar, Judith Sargentini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Krisztina Morvai, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Jane Collins, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Gerolf Annemans, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese, Cécile Kashetu Kyenge, Marek Jurek, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Mara Bizzotto, Michaela Šojdrová, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, David McAllister, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Anna Maria Corazza Bildt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Juan Fernando López Aguilar, Roberts Zīle, Milan Zver, Kati Piri și Dubravka Šuica.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Othmar Karas, Andrej Plenković și Malin Björk.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Gianluca Buonanno, Georgios Epitideios, Notis Marias și Lampros Fountoulis.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate