Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 11. května 2016 - Štrasburk

15. Obnova plného fungování schengenského systému (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Obnova plného fungování schengenského systému (2016/2700(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Milan Zver za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, Beatrix von Storch za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld a Ana Gomes.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: Notis Marias, Jérôme Lavrilleux k výrokům, které pronesl jeho předřečník, Notis Marias, aby upřesnil své vystoupení, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins a Eva Kaili.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk a Nicola Caputo.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí