Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 11. mai 2016 - Strasbourg

15. Täielikult toimiva Schengeni süsteemi taastamine (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Täielikult toimiva Schengeni süsteemi taastamine (2016/2700(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Milan Zver fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Janusz Korwin-Mikke, Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld ja Ana Gomes.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Sõna võtsid Notis Marias, Jérôme Lavrilleux eelkõneleja märkuste kohta, Notis Marias, kes täpsustas oma sõnavõttu, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins ja Eva Kaili.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika