Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 11. toukokuuta 2016 - Strasbourg

15. Schengen-järjestelmän palauttaminen täysin toimivaksi (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Schengen-järjestelmän palauttaminen täysin toimivaksi (2016/2700(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Milan Zver PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Janusz Korwin-Mikke, Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld ja Ana Gomes.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Notis Marias, Jérôme Lavrilleux edeltävän puhujan puheenvuorosta, Notis Marias täsmentääkseen edellistä puheenvuoroaan, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins ja Eva Kaili.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö